Prof. Dr. Hilmi NAMLI

ÖZGEÇMİŞ

 

Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1966

 

Öğrenim Durumu:  

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya Eğitimi

Hacettepe  Üniversitesi

1987

Y. Lisans

 Kimya / Organik

Gazi Üniversitesi

1991

Doktora/

Kimya / Organik

Sheffield University

1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özet) ve Tez Danışmanı:

 

Bazı-1,3- indandion türevlerinin spektrofotometrik pKa tayinleri ve sübstitüentlerin pKa değerlerine etkileri

Hilmi Namlı

Yüksek Lisans

1991

Gazi Üniversitesi ANKARA

Prof.Dr. Tahsin Uyar

 

Doktora Tezi (özet)  ve  Danışmanı :

 

Investigation into Suziki biarly bond formation

Hilmi Namlı

PhD

1997

Sheffield University / UK

Prof. Dr.

J.C. Anderson

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Kim. Öğrt.

Ankara Yapı Meslek Lisesi

1987-1988

Araş.Gör.

 Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi

1988-1993

Araş.Gör.

 Fen-Ed. Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi

1993-1998

Yar.Doç.

 Fen-Ed. Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi

1998- 2006

Doç.Dr. Fen-Ed. Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi 2006 - 2012

Prof. Dr.

Fen-Ed. Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi

2012--

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:  

1-Başaran, İsmet, “Bazı alkenik taç eterlerinin sentezlenmesi ve kompleksleşme özelliklerinin incelenmesi.”  2001

2-Turhan, Onur,  “Bazı 1,3-indandion türevlerinin aminlerle olan tepkimelerinin incelenmesi" 2003

3-Şen İbrahim, “1,3-İndandion Türevlerinin İndirgenme ve Yükseltgenme Çalışmaları” 2004

4-Karabulut Sedat, 2,6-diaminopridin ve  açilklorürlerin reaksiyonlarının incelenmesi ( 2006)

5- İlknur ERCAN  “Simetrik ve asimetrik diaçil amin sentez çalışmaları” (2011)

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 

1.      Turhan, Onur., “ Organik reaksiyonların FT-IR ile eş zamanlı incelenmesi” (2008)

2- Karabulut Sedat,  (Bazı düz zincirli imitlerin sentezi, imitlerin ve 1,3-dikarbonil bileşiklerinin tautomer oranlarının deneysel ve hesapsal olarak incelenmesi 2010)

3- İlknur ERCAN (Ders aşaması)

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :  

1-Yeni Bazı Alkenik Taç Eterlerin Sentezlenmesi ve Bunların Na+, K+, Ca++ gibi Metallerle Kompleksleşme Özelliklerinin İncelenmesi.(Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-Proje Yöneticisi-2000)

 

2- “Bazı- 1,3- indandion Türevlerinin Aminlerle Olan Reaksiyonların İncelenmesi” (Balıkesir Üniversitesi bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-Proje Yöneticisi-2003)

 

3-Bazı 1,3-indandion Türevlerinin Aminlerle Olan Reaksiyonlarının İncelenmesi” TBAG AY/300 (103T002) TÜBİTAK Alt yapı destekleme Projesi, Proje Yöneticisi, 2003.

 

4-  ‘‘Bazı Geçiş Metallerinin NNN Tipi Schiff Bazı Ligandı Ve Yalancı  Halojenürlerle Yaptığı Koordinasyon Bileşiklerinin Hazırlanması, Yapı Aydınlatılması Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi’’ TÜBİTAK Projesi, TBAG-2452 (104T064 aştırıcı, 2004)

 

5- “Modifiye Edilmiş Sepiyolit Örnekleri İle Sulu  Çözeltilerden  Metal İyonlarının Giderimi” TÜBİTAK Projesi, TBAG-2455 (104T067 aştırıcı, 2004)

 

 

İdari Görevler :  

Enstitü Md. Yrd.      Balıkesir Üniversitesi  Zeytincilik Enstitüsü     1999-2001

Bölüm Başkan Yrd. Balıkesir Üniversitesi FEF Kimya  Bölümü        2000-2001

Enstitü Md. Yrd.      Balıkesir Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü   2001-2007

Müdür                        Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2007-2009

Müdür                     Balıkesir Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü 2010-2013